Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ”Jak wygląda Buba w Twojej wyobraźni”  1 Postanowienia Ogólne  Organizatorem konkursu jest firma MOSCA Martyna Głowacka z siedzibą w Łodzi, dalej zwany „Organizatorem”.  Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 19 czerwca 2020r. …

CzytajRegulamin konkursu

WALUTA/CURRENCY/DIE WÄHRUNG
PLN Złoty polski
EUR Euro