Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU    1 Postanowienia Ogólne  Organizatorem konkursu jest firma MOSCA Martyna Głowacka z siedzibą w Łodzi, dalej zwany „Organizatorem”.  Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 12 grudnia 2020r. Konkurs nie jest organizowany przez portale Instagram …

CzytajRegulamin konkursu

WALUTA/CURRENCY/DIE WÄHRUNG
PLN Złoty polski
EUR Euro